L’origen de l’expressió: “Empassar-se un dátil sencer”

Expressió: 囫囵吞枣 Pinyin: húlúntūnzǎo Segons explica la llegenda, hi havia una vegada un jove que feia tot el que estava a les seves mans per mantenir una vida sana i equilibrada. Un dia, mentre es menjava una pera, se li va acostar un savi ancià i li va dir: “Per […]